درباره ما

درباره مرکز

مرکز پژوهشهای صنعتی ومعدنی آبگون آزما توسط تعدادی از متخصصان و رؤسای سابق آزمایشگاههای شرکت آب و فاضلاب استان تهران؛ در زمینه های آب ، فاضلاب وخاک در راستای کمک به حفظ و حراست از محیط زیست تأسیس گردیده است.

 زمینه فعالیت ها ی قابل ارائه این شرکت در رابطه با پژوهش و تحقیقات به شرح زیر فراهم گردیده است :

  • تعیین کیفیت شیمیایی و فیزیکی آب وفاضلاب وخاک
  • بررسی و تحقیق بر روی تصفیه پذیری آب و پساب های صنعتی و(آزمایش جارتست) با بیش از سی سال تجربه
  • تعیین کیفیت میکروبی آب وفاضلاب (میکروبیولوژی آب وفاضلاب)
  • تعیین درصد خلوص مواد لازم جهت تصفیه پذیری آب وفاضلاب
  • آنالیز نمونه های لیتیوم بروماید چیلرهای جذبی
  • سایر امور پژوهشی و تحقیقاتی در زمینه های فوق

این مرکز افتخار دارد در صورت تمایل متقاضیان محترم ؛ بعنوان مرکز پژوهشی مورد اعتماد ؛ کلیه امور پژوهشی وآزمایشگاهی ارجاعی را در زمینه های آب ؛ فاضلاب و خاک با استفاده از روشهای استاندارد انجام وتقدیم دارد.

پرسنل مرکز
بانو اقتصاد
الهه گیوتاج
کیانوش بزرگ نیا
روزبه کریمی
مینا کامیاب تیموری
ایمان کشاورز
بیتا رضازاده
مهرداد پرمان
مرتضی نشتاعلی
داوود جوادی