درباره ما

درباره مرکز

مركز پژوهشهاي صنعتي ومعدني آبگون آزما توسط تعدادی از متخصصان و رؤسای سابق آزمايشگاههای شركت آب و فاضلاب استان تهران؛ در زمينه های آب ، فاضلاب وخاك در راستاي كمك به حفظ و حراست از محيط زيست تأسيس گرديده است.

 زمینه فعالیت ها ی قابل ارائه این شرکت در رابطه با پژوهش و تحقیقات به شرح زیر فراهم گردیده است :

  • تعيين كيفيت شيميايي و فيزيكي آب وفاضلاب وخاك
  • بررسي و تحقيق بر روي تصفيه پذيري آب و پساب هاي صنعتي و(آزمایش جارتست) با بیش از سی سال تجربه
  • تعيين كيفيت ميكروبي آب وفاضلاب (ميكروبيولوژي آب وفاضلاب)
  • تعيين درصد خلوص مواد لازم جهت تصفيه پذيري آب وفاضلاب
  • آنالیز نمونه های لیتیوم بروماید چیلرهای جذبی
  • سایر امور پژوهشی و تحقیقاتی در زمینه های فوق

اين مركز افتخار دارد در صورت تمايل متقاضیان محترم ؛ بعنوان مركز پژوهشي مورد اعتماد ؛ كليه امور پژوهشي وآزمايشگاهي ارجاعي را در زمينه هاي آب ؛ فاضلاب و خاك با استفاده از روشهاي استاندارد انجام وتقديم دارد.

پرسنل مرکز
بانو اقتصاد
الهه گیوتاج
کیانوش بزرگ نیا
روزبه کریمی
مینا کامیاب تیموری
ایمان کشاورز
بیتا رضازاده
مهرداد پرمان
مرتضی نشتاعلی
داوود جوادی